Auktoriserad Socionom och
Handledare i Psykosocialt arbete
 
 
 

Konsultation och Utbildning

Konsultation
- För ökad förståelse av risk och friskfaktorer vid Enskilda ärenden inom Psykosocialt arbete med barn och föräldrar eller  med vuxna
Vid t.ex. arbete med
BBIC, Barns Behov i Centrum
Signs of Safety

Utbildning
Vid speciell förfrågan skapas utbildningsinsatser som passar gruppen inom områden som rör psykosocial problematik hos barn och ungdomar.
Föräldrars gensvar vid barns utveckling, omsorgsförmåga i nytt modernt anknytningsteoretiskt,  affektivt, kognitivt och relationellt integrativt perspektiv