Auktoriserad Socionom och
Handledare i Psykosocialt arbete
 
 
 

 

Företagshälsovård /Arbetsmiljöåtgärd/ /Individuell handledning 
När den vanliga företagshälsovården inte räcker till - korttidsterapeutiskt affektivt fokus vid samspelsproblematik, dvs mötets möjligheter!  

Företag behöver ibland en mer focuserad hjälp att hantera det konfliktladdade området mellan mäniskor på arbetsplatser än vad vanlig företagshälsovård ofta kan erbjuda. Modernt psykosocialt arbete innebär stor erfarenhet av att hantera dilemmat mellan lagom  frihet och anpassning.  

Med för lite eller ingen hjälp till ledare och anställda riskerar problematiken att försvåras. 

Relationella samtal är ett instrument för mänsklig och professionell utveckling, fär att medarbetare ska kunna må bättre och då bli mer optimalt tillgängliga i arbetet. 
Samtidigt ingår beaktande av arbetsplatsens möjligheter att bidra med effektiva insatser i ledningsarbetet.