Auktoriserad Socionom och
Handledare i Psykosocialt arbete
 
 
 

KÄLVESTENSMETODEN OCH TOLKNINGAR

Kälvestensmetoden är egentligen mer en modell än en strikt metod, och som innebär ett individuellt lärande genom integrering av utvecklingspsykologins teorier i praktiken, och därmed också utvecklande för den egna professionen. Samtidigt leder det till det viktiga underlaget för den professionella bedömningen av blivande familjehem och adptivföräldrar.

I Kälvestensmetoden ingår utöver djupintervjuerna också den så kallade externtolkningen, dvs  av redan utförda djupintervjuer.  Den sk. tolkningen - numera kanske något  bättre ord, analysen,  innebär ett procedurellt focus på djupintervjuer enligt den s.k. Kälvestensmodellen. Det betyder att tonvikten är lagd på analys av processen från hela intervjumaterialet. Inte bara innehållsnivå, utan också det procedurella,  alltså mer HUR man löst svårigheter och hur trovärdig situationen bedöms över tid kunna bli tillräckligt trygg/förutsägbar för att kunna samarbeta för god kvalité av vården. 

Egentligen inget nytt - om man redan tidigare haft kunskap och förståelse för sin egen uppgift och förmåga att rätt värdera samtlig kommunikation kring samspel, reflektion och konflikthantering. Det kräver mångårig träning av arbete med relationssvårigheter. Därför kan en extern tolkning bli till hjälp i bedömningen utan att arbetsplatsens egna behov blir destruktivt tongivande.

Det är därmed viktigt att inte utesluta momentet externtolkning, detta för att metoden ska bli fullständig och kunna leva upp till namnet "Kälvestensmetoden".

För dig som vill börja använda intervjumetodik enligt Kälvestesmetoden: Se fliken "AKTUELLT: Utbildning i Kälvestensmetoden" i högerspalten.

För dig som endast önskar externtolkning enligt Kälvestesmetoden:  Kontakta mig för tidsbokning eller mer info.