Chefshandledning

Arbetets uppgift – om mötets betydelse, samhörighet och självständighet.

Inom politiskt styrda verksamheter där man har psykosociala arbetsuppgifter behöver man som mellanchef få förståelse för många bakomliggande mekanismer som lätt kan trigga igång känsliga reaktioner hos både chef, grupp och individer.  

Att skapa bättre arbetsmiljö gynnar all produktivitet och ökar kreativiteten, och det är en ständigt pågående process  där man som chef behöver sitt eget reflektionsutrymme, eventuellt tillsammans med andra chefer i samma mellanställning.

Arbete med utsatta människor kan innebära att problematik kan belasta mer än man är fullt medveten om.  
Det kan ofta handla om allmänmänskliga erfarenheter av beroendesituationer som  väcker frågor om  auktoritetsförhållanden och samhörighet beroende på olika intentioner, utsatthet och sammanhang. 

Integritetsgränser är individuella och kan behöva beaktas från flera olika perspektiv så att man som chef uppnår vad syftet är med arbetsuppgiften.

Det blir viktigt att förstå melllanmänskliga processer även i form av gruppmekanismer så att egna omedelbara och tidigare funktionella strategier inte försvårar situationen. 

Gruppmekanismer och de organisatoriska villkoren kan trigga upplevelser av otillräcklighet av olika slag som kräver extra lyhördhet, reflektionsutrymme och en realistisk syn på verklighetens begränsningar och möjligheter.

I ditt viktiga arbete med stort ansvar för människors utvecklingspotential är det självklart att du ska ha den allra bästa hjälpen att möta så komplexa situationer! 
Och kunna känna dig helt trygg med handledarens kompetens!

Välkommmen med din förfrågan! 

VÄLKOMMEN att kontakta mig!
Telefon 070-403 3085
E-post   ethel.lindberg@telia.com