Individuell handledning

är alltmer ofta förekommande då man arbetat länge i människovårdande yrken, och jag arbetar gärna med detta. Läs gärna mer om min värdegrund på startsidan och under rubriken Handledning. 

Reflekterande över egna värderingar av svårigheterna inom arbetets uppgift är i focus och ett relationellt  arbetssätt kan ge ny stabilitet och också höja motivationen för ytterligare professionell utveckling.

För att kunna bli en bra behandlare är det en självklarhet att man måste arbeta med egna frågor, tankar och känslor som väcks av arbetet med andra, utan att det därför blir en egen terapi, men väl hur det inverkar på förhållningssättet till den hjälpsökande.


Ibland kan det vara lättare att få stimulans i arbetet genom enskild processhandledning.
Den egna emotionella tillgängligheten för patentens problematik ökar, tillfredsställelsen i yrkesrollen stabiliseras och det professionella innehållet blir därmed mer kvalitetssäkrat.

VÄLKOMMEN att kontakta mig!
Telefon 070-403 3085
E-post   ethel.lindberg@telia.com