Handledarerfarenhet

Erfarenhet av olika handledningsuppdrag

  • Socionomer inom sjukhusvård, Vuxenpsykiatrisk öppenvård och allmänpsykiatrisk vård
  • Socialsekreterare vid Ifo, Mottagningsenhet och Flyktingmottagning.
  • Familjehemssekreterare, Barnhabilitering och Barnomsorg.
  • Förebyggande familjearbete och Behandlingsarbete i öppenvård.
  • Utredningshem för barn och föräldrar, Familjecentraler, Socialsekreterare eller boendepersonal för Ensamkommande flyktingbarn och HVB-hem.
  • Skolkuratorer, Skolsköterskor, Specialpedagoger och Lärare för högfungerande autism.
  • Socialpsykiatri, Vuxenhabilitering och Personliga ombud.
  • Enhetschefer för anhörigvårdare, Ideell förening och Arbetsmarknad för Vuxna,
  • Enskild familjehemshandledning från många olika kommuner i hela landet.
  • Tolkningar vid djupintervjuer inom familjehemsvård och inför adoption.

VÄLKOMMEN att kontakta mig!
Telefon 070-403 3085
E-post   ethel.lindberg@telia.com