Kort om kreativa metoder

Metod

  • Hela gruppens samlade kompetens används. Reflekterande samtal.
  • Då gruppen önskar kan vi använda Reflekterande team, Som om, Bildarbete, Styrke- och Stämningskort samt Saksymboler.
  • Normgenomgång från start och etiskt kontrakt.
  • Kontinuerliga utvärderingar som ger möjlighet att påverka handledningens inriktning.

VÄLKOMMEN att kontakta mig!
Telefon 070-403 3085
E-post   ethel.lindberg@telia.com