Övrigt

  • Behörighet att handleda Socionomer för Auktorisation enl. SSR 
  • Behörighet att externtolka djupintervjuer enligt Kälvestensmetoden  
  • Ramavtal med stat, kommuner och landsting
  • Medlem i Svensk Handledarförening i Psykosocialt arbete
  • Medlem i SFRP, Svenska föreningen för Relationell Psykoterapi
  • Medlem i RPC, Riksföreningen Psykoterapicentrum
  • Medlem i Sfft, Dalarna, Sveriges Förening för Familjeterapeuter
  • Medlem i Sfph, Svenska föreningen för  psykisk hälsa
  • Medlem i FSF, Föreningen Socionomer inom Familjehemsvården

VÄLKOMMEN att kontakta mig!
Telefon 070-403 3085
E-post   ethel.lindberg@telia.com