Utbildning

 • Socionomexamen, Socialhögskolan i Örebro 1976
 • Utbildning i Psykoterapi steg 1 Statlig Psykoterapiutbildning. Individ, Vuxen, Familj 1980-1982
 • Handledning i Psykosocialt arbete, 30p, 45 HP Systemteoretisk inriktning, Göteborgs Universitet. 1998-2000
 • Krishjälp, Krisinterventioner, Kristerapi, fördjupning St. Lukas Göteborg, 2002, 2005
 • Korttidsterapi, Affektfocuserad 30 HP SAPU, Stockholms Akademi för Psykoterapiutbildning,  Stockholm 2001-2002
 • KBT, Kognitiv Beteendeterapi  inkl. Schematerapi Svenska Institutet för Kognitiv Psykoterapi, Stockholm 2010, Paul Perris etc.
 • Adoptionspsykoterapi, SAPU, Stockholm 2004
 • Kreativa metoder för Handledare, 1-årig Diplomutbildning IHK , 2004
 • Att handleda inom vård och omsorg, IQPC 2004
 • Kreativa metoder och Kunskapsfilosofiska diskussioner, 10 p, IHK Stockholm 05-06
 • Bildterapi ur Kognitiv synvinkel,  Umeå universitet 2006
 • BBIC (Barns behov i Centrum) för handledare, Socialstyrelsen
 • Externtolkningar av Kälvestens intervju, Déry-Tegnér; Moberg-Hovmark, Stockholm 2005
 • Signs of Safety, Risk och Skyddsfaktorer, Danderydsteamet, 2009
 • Parterapi, EFCT, Emotional Focused Couple Therapy, VCFI Vancouver, Malmö 2008
 • ACT, Kris och Traumacentrum, KI, Stockholm 2009
 • Miljöterapi /Miljöarbete. Dr Erik Larsen Stockholm 2009
 • Narrativ praktik i organisationer, KORG, Maggie Carey Göteborg 2010
 • MI, Motiverande Intervju, Göteborg 2011

VÄLKOMMEN att kontakta mig!
Telefon 070-403 3085
E-post   ethel.lindberg@telia.com