Yrkeserfarenhet

Yrkeserfarenhet som Socionom

 • Skola
 • Barn- och Ungdomspsykiatri
 • Primärvård
 • Vuxenpsykiatri
 • Somatisk sjukhusvård
 • Omsorgsvård och Habilitering
 • Rehabilitering, Somatisk och Psykiatrisk
 • Kommunal Konsulentstödd Familjehemsvård
 • Företagshälsovård

Erfarenhet av olika handledningsuppdrag 

 • Socionomer inom sjukhusvård, Vuxenpsykiatrisk öppenvård och allmänpsykiatrisk vård, Barnhabilitering, Vuxenrehabilitering, Skolkuratorer, Specialpedagoger,  Lärare för högfungerande autism, Barnomsorg, Socialpsykiatri, Enhetschefer för anhörigvårdare, Ideell förening, Arbetsmarknad för Vuxna, Socialsekreterare vid Ifo samt Mottagningsenhet och Flyktingmottagning, Förebyggande familjearbete, Familjehemssekreterare, Utredningshem för barn och föräldrar, Familjecentraler, Socialsekreterare eller boendepersonal för Ensamkommande flyktingbarn etc. 
 • Enskild familjehemshandledning från många olika kommuner i hela landet.
 • Tolkningar vid djupintervjuer inom familjehemsvård och inför adoption.

VÄLKOMMEN att kontakta mig!
Telefon 070-403 3085
E-post   ethel.lindberg@telia.com