Enskilt föräldrastöd

Jag riktar mig även till föräldrar som vill öka egna förståelsen för barn och ungdomars beteenden – både vid speciell anknytnings-och beteendeproblematik och vid speciella psykosociala förhållanden. Ibland spänner detta även över generationsgränserna!

Svårigheterna kan handla om att t.ex. Barn- och Ungdomspsykiatrin inte gett tillräckligt med vägledning i föräldrafunktionen när barn utretts och fått diagnoser.

Vardagens många enkla situationer och sammanhang  innebär faktiskt många möjligheter att stärka relationen mellan barn, ungdommar och vuxna ur ett anknytningsteoretiskt relationellt perspektiv.
Det handlar ofta om affekter och känslor, att hitta lagom närhet eller avstånd till varandra så att både samhörighet men också frihet stärks. Hitta lagom!

Ibland finns mer svårlösta konflikter där det kan kännas omöjligt att hitta nya sätt att mötas på. 
Mycket pågår i en komplex omvärld och kan ha stor inverkan på barn, ungdomars och unga vuxnas utveckling. 
Att hitta tillbaka till tron på en meningsfull relation för båda parter blir avgörande för bådebarn/ungdomars och vuxnas psykiska hälsa. Liksom för den “äldre” generationen!

Våra egna känslomässiga reaktioner och förföreställningar kan ibland försvåra det vi egentligen avser att förmedla till barn och ungdomar. 
Vi dras ibland in i för mycket eller för lite känslor.

Att som vuxen bidra med ett genuint gensvar på barns signaler, ibland mycket svaga, och därmed hitta vägen att stärka barn och ungdomars egen självkänsla och förmåga till att ta eget ansvar och egna beslut. Samtidigt som samhörighet och betydelsen för varandra respekteras. Vi får respektfullt försöka hitta det vi delar, men också det som gör oss olika. 
Och då kan extra stöd från en utomstående – men ändå professionellt erfaren person – hjälpa till att sortera i vad som blir framkomlig väg för förändring eller acceptans för just er unika familjekonstellation.

  • Privatpersoner, t.ex. Biologiska föräldrar, Styvföräldrar och Adoptivföräldrar
  • Vuxna som vill ha fortsatt hjälp att på bästa sätt bidra till god utveckling för barnet sedan utredning gjorts inom Barn-och Ungdomspsykiatrin 
  • Särskilt uppdrag från Socialtjänsten
  • Föräldrar som har / har haft sina barn placerade via Socialtjänsten
  • Familjehem som utsatts för speciella påfrestningar vid tidigare uppdrag

VÄLKOMMEN att kontakta mig!
Telefon 070-403 3085
E-post   ethel.lindberg@telia.com