Psykoterapi / parterapi / familjerådgivning / krisbearbetning

Korttidsterapeutiska samtal – 
inom den psykosociala kontexten

Välkommen att höra av dig angående mänskliga relationsproblem!

Parterapi/ Familjerådgivning / Krissamtal

  • Individ och Familj: Barn/ Tonår/ Ung vuxen/ Generationskonflikter/ Föräldraskapets svårigheter, Adoptivföräldrar 
    Barns Normalutveckling/ Utvecklingskriser och speciell sårbarhet, Adoptivbarn/Ung vuxen/ Adoptivföräldraskap, Funktionshinder, Sociala Beteendestörningar, ADHD, PTSD, Psykosomatik och Autism
  • Par, Familjerådgivning, Kommunikations- och Samspelssvårigheter, Beroenden och Självständighetsproblematik, Ångest och Depressiva upplevelser, Social fobi
  • Mitt i livet- Livsutveckling, Samspel privatliv och yrkesliv,  Psykosomatik
  • Pensionär/Äldre, Förluster, Sorg och ensamhetsproblematik
  • Coaching  –   Livsfrågor.  Viss företagshälsovård.    Privatlivets inverkan på arbetet eller arbetets inverkan på privatlivet – Om erfarenheter, värderingar och sociala förhållandens inverkan på relationer och den psykiska hälsan
  • Kriser: Vanliga Utvecklingskriser, Vuxenblivandet, Utmattningsdepression, Separationer och övriga förluster, Sorg och Ensamhet

VÄLKOMMEN att kontakta mig!
Telefon 070-403 3085
E-post   ethel.lindberg@telia.com